Dodano: 18 lip 2022, 11:36

Konkurs dla najmłodszych w EKOSTREFIE.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY GŁÓWNEJ EKOZMAGAŃ PODCZAS ZADANIA

„Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT NA XIII JARMARKU JAKUBOWYM 2022” EKOSTREFA 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem EKOZMAGAŃ zadania „Z ekologią za pan brat na XIII Jarmarku Jakubowym”, jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie,
  z siedzibą przy ul. Świętego Jakuba 1, 75-543 Szczecin, NIP 8521885672.
 2. EKOZMAGANIA to działania w formie warsztatów, zabaw, konkursów ekologicznych odbywających się w EkoStrefie Jarmarku Jakubowego w dniach 22-24.07.2022r.
 3. Sponsorem nagrody głównej jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

NAGRODA

 1. Nagroda główna 1: 1x Hulajnoga elektryczna
 2. Nagroda główna 2: 1x Hulajnoga zwykła
 3. Nagroda główna 3: 1x Hulajnoga zwykła
 4. Nagroda główna 4: 1x Hulajnoga zwykła

ZASADY PRZYZNAWANIU NAGRODY GŁÓWNEJ

 1. Przyznawanie nagrody głównej EKOZMAGAŃ odbywa się zasadzie losowania.
 2. W losowaniu mogą uczestniczyć osoby małoletnie za zgodą opiekuna ustawowego,

które w dniach 22.07.-24.07.2022r. odwiedzą EkoStrefę i wykonają zadania ekologiczne potwierdzone pieczątką na KARCIE ZADAŃ EKOSTREFY (zwanej dalej Kartą) zał. 1.

 1. Na Karcie dodatkowo powinny się znaleźć podstawowe dane dziecka i rodzica wraz
  z numerem telefonu.
 2. Wypełnioną kartę uczestnik wrzuca do specjalnie do tego przeznaczonej urny.
 3. Każdy uczestnik EkoStrefy może przeznaczyć do losowania tylko jedną całkowicie wypełnioną Kartę.
 4. Przystąpienie do losowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na uczestnictwo dziecka w losowaniu nagrody głównej i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby losowania.
 5. Losowanie nagrody głównej EKOZMAGAŃ odbędzie się w niedzielę 24.07. 2022r.
  o godz. 15.30 na scenie głównej.
 6. Obecność podczas losowania nagrody głównej jest obowiązkowa, w przypadku jej braku, do wylosowanej osoby zostanie wykonany telefon pod wskazany na Karcie numer.
 7. Warunkiem otrzymania nagrody jest odebranie połącznia od organizatora (do 5 sygnałów) i przyjścia na scenę główną po odbiór w ciągu 5minut. Inaczej nagroda przepada.
 8. Nagrodę główną można odebrać tylko w dniu losowania na scenie głównej.
 9. Wszystkie oddane do losowania karty po przyznaniu nagrody głównej zostaną komisyjnie zutylizowane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie związanych z organizacją i przebiegiem losowania wszelkie decyzje podejmuje Organizator.

Znajdź nas na Facebooku

Organizator

Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Św. Jakuba Apostoła

ul. św. Jakuba Ap. 1
70-543 Szczecin

Kierownik techniczny

Dorian Sierek – tel. 501 858 223 
kierownik@katedra.szczecin.pl

Koordynator

Bożena Kordykiewicz – tel. 503 588 078
bozena@sw-jakuba.pl

 

 

www.jarmarkjakubowy.pl

© 2016-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone JARMARK JAKUBOWY

Projekt graficzny i realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin